Abonnementsprijs

  • € 255 (basisprijs)
  • € 265 (prijs buitenland (EU))
  • € 195 (prijs advocaten-stagiairs)
  • € 110 (studentenprijs)

Abonnementen worden automatisch verlengd, behoudens schriftelijke opzegging ten minste drie maanden voor het verschijnen van het eerste nummer van de nieuwe jaargang.