Redactie

Sven Boullart
advocaat

Sabien Lust
(hoofdredacteur) advocaat, UGent

Gregory Verhelst

advocaat

Marc Nihoul
(rédacteur en chef), avocat, FUNDP Namur

Peter Flamey
advocaat

Jan Ghysels
advocaat

Bruno Lombaert
avocat, FUSL

Jens Mosselmans
(redactiesecretaris) advocaat

David Renders

avocat, UCL

Arne Vandaele

advocaat, KUL

Aurélien Vandeburie

(secrétaire de rédaction) avocat, ULB & FUNDP Namur

Renaud Van Melsen
avocat, FUNDP Namur

Aube Wirtgen
advocaat, VUB

Stephan Wyckaert
ULB

Leden


Robert Andersen
premier président du Conseil d'Etat, UCL

Christian Behrendt

Ulg

Marc Boes
advocaat, KUL

Jan Bouckaert
advocaat

Siska Castelain
UA

Constant De Koninck
eerste auditeur bij het Rekenhof

Jürgen De Staercke
KUL

Tom De Waele
auditeur Raad van State, UGent

Anne-Mie Draye
UHasselt

Nicolas Dupont

juriste, Cour Constitutionnelle

Rusen Ergec
avocat, Université du Luxembourg

Jurgen Goossens
UGent

Yves Lejeune
UCL

Paul Lewalle
conseiller d'Etat, ULg

Dirk Lindemans
advocaat

Patrick Peeters

advocaat, KUL

Patricia Popelier
UA

Katelijne Ronse (†)
advocaat

Jean-Claude Scholsem
ULg

Luc Thery
eerste adviseur, Grondwettelijk Hof

Vincent Thiry
avocat, ULg

Marc Uyttendaele
avocat, ULB

Frederik Vandendriessche
advocaat, UGent, UA

Marc Van Der Hulst
bestuursdirecteur Kamer van Volksvertegenwoordigers, VUB, FUSL

Francis Van Nuffel

rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Brussel

Ludo Veny
UGent & VUB

Hendrik Vuye
FUNDP Namur