Voorstelling

De evoluties in het Publiekrecht zijn enorm omvangrijk en niet makkelijk bij te houden. Geen sinecure om van al die wijzigingen en hun jurisprudentiële en doctrinaire interpretaties op de hoogte te blijven!

CDPK is dé geschikte oplossing voor wie door een wetenschappelijk team volledig op de hoogte wil gehouden worden van de meest recente ontwikkelingen terzake.

CDPK wil u efficiënt informeren door:

  • wetenschappelijke artikels
  • jurisprudentie, al dan niet geannoteerd, van het Arbitragehof, van het Hof van Cassatie, van de Hoven van Beroep, de rechtbanken en administratieve rechtscolleges
  • verslagen van de arresten van de Raad van State, voorgesteld volgens de beproefde methode van het vroegere tijdschrift "Recente Arresten van de Raad van State"
  • recensies van recent verschenen publicaties

CDPK verschijnt vier keer per jaar en omvat jaarlijks ruim 800 bladzijden.

Nieuwsbrief